URNIKI TRENINGOV

TRENINGI

VADBE

Ponedeljek

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

6:30 – 7:30

FT – MOČ IN KONDICIJA

6:30 – 7:30

FT – MOČ IN KONDICIJA

6:30 – 7:30

FT – MOČ IN KONDICIJA

7:00 – 8:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

9:00 – 10:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

9:00 – 10:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

10:00 – 11:00

BOKS – TEKOMOVALCI

16:30 – 17:15

OTROCI (4 – 6 LET)

16:00 – 17:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

16:30 – 17:15

OTROCI (4 – 6 LET)

16:00 – 17:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

17:00 – 18:00

OTROCI (7 – 15 LET)

17:00 – 18:00

BOKS – TEKOMOVALCI

17:00 – 18:00

OTROCI (7 – 15 LET)

17:00 – 18:00

BOKS – TEKOMOVALCI

17:00 – 18:00

OTROCI (7 – 15 LET)

17:30 – 18:30

PILATES

17:30 – 18:30

PILATES

18:00 – 19:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

18:00 – 19:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

19:00 – 20:00

BOKS ŽENSKE – REKREACIJA

19:00 – 20:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

19:00 – 20:00

BOKS ŽENSKE – REKREACIJA

19:00 – 20:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

19:00 – 20:00

BOKS ŽENSKE – REKREACIJA

20:15 – 21:15

BOKS MOŠKI – REKREACIJA

20:15 – 21:15

BOKS MOŠKI – REKREACIJA

20:15 – 21:15

BOKS MOŠKI – REKREACIJA

Ponedeljek

6:30 – 7:30

FT – MOČ IN KONDICIJA

16:30 – 17:15

OTROCI (4 – 6 LET)

17:00 – 18:00

OTROCI (7 – 15 LET)

17:30 – 18:30

PILATES

19:00 – 20:00

BOKS ŽENSKE – REKREACIJA

20:15 – 21:15

BOKS MOŠKI – REKREACIJA

Torek

9:00 – 10:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

16:00 – 17:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

17:00 – 18:00

BOKS – TEKOMOVALCI

18:00 – 19:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

19:00 – 20:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

Sreda

6:30 – 7:30

FT – MOČ IN KONDICIJA

16:30 – 17:15

OTROCI (4 – 6 LET)

17:00 – 18:00

OTROCI (7 – 15 LET)

17:30 – 18:30

PILATES

19:00 – 20:00

BOKS ŽENSKE – REKREACIJA

20:15 – 21:15

BOKS MOŠKI – REKREACIJA

19:00 – 20:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

20:15 – 21:15

FT – MOČ IN KONDICIJA

Četrtek

9:00 – 10:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

16:00 – 17:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

17:00 – 18:00

BOKS – TEKMOVALCI

18:00 – 19:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

19:00 – 20:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

Petek

6:30 – 7:30

FT – MOČ IN KONDICIJA

17:00 – 18:00

OTROCI (7 – 15 LET)

19:00 – 20:00

BOKS ŽENSKE – REKREACIJA

20:15 – 21:15

BOKS MOŠKI – REKREACIJA

Sobota

7:00 – 8:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

10:00 – 11:00

BOKS – TEKMOVALCI

Ponedeljek

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

19:00 – 20:00

BOKS ŽENSKE – REKREACIJA

19:00 – 20:00

BOKS ŽENSKE – REKREACIJA

19:00 – 20:00

BOKS ŽENSKE – REKREACIJA

20:15 – 21:15

BOKS MOŠKI – REKREACIJA

20:15 – 21:15

BOKS MOŠKI – REKREACIJA

20:15 – 21:15

BOKS MOŠKI – REKREACIJA

Ponedeljek

19:00 – 20:00

BOKS ŽENSKE – REKREACIJA

20:15 – 21:15

BOKS MOŠKI – REKREACIJA

Sreda

19:00 – 20:00

BOKS ŽENSKE – REKREACIJA

20:15 – 21:15

BOKS MOŠKI – REKREACIJA

Petek

19:00 – 20:00

BOKS ŽENSKE – REKREACIJA

20:15 – 21:15

BOKS MOŠKI – REKREACIJA

Ponedeljek

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

16:30 – 17:15

OTROCI (4 – 6 LET)

16:30 – 17:15

OTROCI (4 – 6 LET)

17:00 – 18:00

OTROCI (7 – 15 LET)

17:00 – 18:00

OTROCI (7 – 15 LET)

17:00 – 18:00

OTROCI (7 – 15 LET)

Ponedeljek

16:30 – 17:15

OTROCI (4 – 6 LET)

17:00 – 18:00

OTROCI (7 – 15 LET)

Sreda

16:30 – 17:15

OTROCI (4 – 6 LET)

17:00 – 18:00

OTROCI (7 – 15 LET)

Petek

17:00 – 18:00

OTROCI (7 – 15 LET)

Ponedeljek

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

10:00 – 11:00

BOKS – TEKMOVALCI

17:00 – 18:00

BOKS – TEKMOVALCI

17:00 – 18:00

BOKS – TEKMOVALCI

Torek

17:00 – 18:00

BOKS – TEKOMOVALCI

Četrtek

17:00 – 18:00

BOKS – TEKMOVALCI

Sobota

10:00 – 11:00

BOKS – TEKMOVALCI

Ponedeljek

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

17:30 – 18:30

PILATES

17:30 – 18:30

PILATES

Ponedeljek

17:30 – 18:30

PILATES

Sreda

17:30 – 18:30

PILATES

Ponedeljek

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

6:30 – 7:30

FT – MOČ IN KONDICIJA

6:30 – 7:30

FT – MOČ IN KONDICIJA

6:30 – 7:30

FT – MOČ IN KONDICIJA

7:00 – 8:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

9:00 – 10:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

9:00 – 10:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

16:00 – 17:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

16:00 – 17:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

18:00 – 19:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

18:00 – 19:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

19:00 – 20:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

19:00 – 20:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

Ponedeljek

6:30 – 7:30

FT – MOČ IN KONDICIJA

Torek

9:00 – 10:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

16:00 – 17:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

18:00 – 19:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

19:00 – 20:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

Sreda

6:30 – 7:30

FT – MOČ IN KONDICIJA

Četrtek

9:00 – 10:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

16:00 – 17:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

18:00 – 19:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

19:00 – 20:00

FT – MOČ IN KONDICIJA

Petek

6:30 – 7:30

FT – MOČ IN KONDICIJA

Sobota

7:00 – 8:00

FT – MOČ IN KONDICIJA